دستگاه وافل ساز

دستگاه وافل ساز  ، وافل به شکل کلی از پرطرفدارترین صبحانه هایی می باشد که در بیشتر کشورها سرو می‌شود و بیشتر برای صبحانه یا عصرانه به کار می روند . و اهمیتش به شکلی است که در امریکا و سوئد یک روز را به این اسم ، نام گزاری نموده اند .

تفاوت بین کافه و کافی شاپ

تفاوت بین کافه و کافی شاپ ، کافه و کافی شاپ در کلمه به هم شبیه هستند که امکان دارد شما با خود فکر کنید که این فقط برای خلاقیت در واژه پردازی یا بازدی کردن با کلمات است .

قانون های فود کورت

قانون های فود کورت، فودکورت ها پیوسته توسط متخصصین این صنعت مورد ارزیابی قرار می گیرند تا روش های نو و بهینه در راستای ارتقاء این صنعت عرضه کنند.

هزینه های پرسنل کافی شاپ

هزینه های پرسنل کافی شاپ ، یکی از مهمترین قسمت های هزینه راه اندازی کافی شاپ، هزینه پرسنل آن است.

بازاریابی کافی شاپ

بازاریابی کافی شاپ، کافی شاپ ها جایی برای صحبت کردن و دور هم جمع شدن است و کارکرد اصلی یک کافی شاپ ایجاد محیطی برای دورهم بودن است که، بسیاری از افراد برای قراردادهای کاری در کافی شاپ ها دور هم جمع می شوند.