آسیاب قهوه

آسیاب قهوه، میزان آسیاب کردن قهوه بسیار مهم است و جزء ارکان مهم تهیه یک فنجان قهوه است. آسیاب قهوه برای تهیه پودر قهوه تازه در کنار دستگاه اسپرسو یکی از الزامات اصلی کافه بوده است به صورتی که کیفیت و طعم اسپرسو تا حد زیادی به عملکرد آسیاب قهوه وابسته است.