انتخاب یک دستگاه بستنی ساز خوب

انتخاب یک دستگاه بستنی ساز خوب، بستنی یکی از گزینه های انتخابی در هر زمان از فصل است اما در تابستان شادی زیادی را برای افراد فراهم می کند.

آسیاب قهوه

آسیاب قهوه، میزان آسیاب کردن قهوه بسیار مهم است و جزء ارکان مهم تهیه یک فنجان قهوه است. آسیاب قهوه برای تهیه پودر قهوه تازه در کنار دستگاه اسپرسو یکی از الزامات اصلی کافه بوده است به صورتی که کیفیت و طعم اسپرسو تا حد زیادی به عملکرد آسیاب قهوه وابسته است.